اطلاعات تست برای پنل فروشندگان و مشتریان

ورود فروشنده — >>   user : digikala   **  pass : digikala
ورودی مشتری — >>   user : almaboone9   **  pass : almaboone9

منوی اصلی